Почетна Вести Званично започела реализација пројекта под називом „Унапређење капацитета Шумадије и ...

Вести

Званично започела реализација пројекта под називом „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу"

Započela realizacija EKP projekta

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је 01.03.2015. године званично започела реализацију пројекта под називом „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу (ЕКП)”, након што је 2014. године израђен и усвојен Правилник о категоризацији предела Републике Србије.

Пројекат се реализује у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, што је од изузетног значаја за Републику Србију, узевши у обзир чињеницу да је Република Србија ратификовала Европску конвенцију д пределу 25. маја 2011. године.

Основни циљ Европске конвенције о пределу је заштита, нега (одржавање) и планирање предела као и организација еврпоске сарадње о питањима предела, а законски и стратешки оквири, који се односе на ову тему, се могу препознати у следећим документима: Закон о просторном плану Републике Србије 2011-2010 (Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/10); Закон о заштити природе (Сл. Гласник РС“, бр36/2009, 88/2010 и 91/2010); Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон) у члану 34; Нацрт закона о уређењу простора и изградњи, у члану 2.

Циљ пројекта је идентификација и процена предела на територији Шумадије и Поморавља и стварање механизма за стратешко управљање и очување квалитета предела у складу са Европском конвенцијом о пределу.

У оквиру пројекта ће се мобилисати сви регионалнни и локалнни актери, који имају утицај и корист од развоја капацитета за имплементацију Европске конвенције о пределу и на тај начин створити основ за одрживост резултата пројекта.