Почетна Вести Одржана завршна конференција пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за ...

Вести

Одржана завршна конференција пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу”

Zavrsna konferencija svi

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије је, дана 16. децембра 2015. године, у Народној Скупштини у Београду, са почетком у 10 часова, организовала Завршну конференцију пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу”.

Завршну конференцију је свечано отворио Ненад Поповић, директор Регионалнне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља и пожелео добродошлицу присутнима. У пленарном делу скупу су се обратили Магелон Дежан - Пон, извршни секретар Европске конвенције о пределу у Савету Европе, Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животе средине, Асја Драча Мунтеан, помоћник министра у Министарству културе и информисања, Биљана Филиповић, националнни координатор Европске конвенције о пределу и Марија Трикић, начелнник одељења за природна добра у Заводу за заштиту природе Србије.

У радном делу конференције су представљени циљеви, активности и резултати пројекта, као и методологија идентификације и карактеризације предела за примену Европске конвенције о пределу на територији Шумадије и Поморавља. Поред тога је представљено геонаслеђе Шумадије и Поморавља као и база просторних података о пределу поменутих округа, синхронизованих и доступних путем wеб портала.

У другој сесији радног дела су представљена искуства земаља у окружењу у примени Европске конвенције о пределу од стране представника надлежних министарстава, институција и организација из области заштите животне средине, просторног планирања, одрживог развоја и туризма из Црне Горе, Словеније, Хрватске, Италије и Португалије.

Конференцији су присуствовали чланови експертског и пројектног тима, чланови Комисије за мониторинг и евалуацију, представници свих заинтересованих институција из приватног и јавног сектора, организација цивилнног друштва, сви који су заинтересовани за имплементацију пројектних активности, као и сви они који су ангажовани на пројекту.

Резултати пројекта се огледају у индиректном доприносу остваривању општих и посебних мера дефинисаних Европском конвенцијом о пределу, који се односе на:

  • препознавање предела у законском основу,
  • формулисање свеобухватне политике предела,
  • њеном интегрисању у плански основ,
  • партиципацији и јачању свести јавности о пределу и
  • међународној сарадњи о питањима предела.

Планирано је да се током 2016. године развије методологија за валоризацију културног предела Сењског рудника, методологија за идентификацију урбаног и периурбаног предела на територија Града Крагујевца, надоградња базе података и wеб портала и унапређење капацитета локалнног становништва, институција и организација за примену Европске конвенције о пределу.