Почетна Галерије 15. ТИП КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА - МЕАНДРИ, МРТВАЈЕ, СТАРАЧЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

15. ТИП КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА - МЕАНДРИ, МРТВАЈЕ, СТАРАЧЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ