Почетна Галерије 14. ТИП КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА - АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ И РЕСАВЕ

14. ТИП КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА - АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ И РЕСАВЕ