Početna Vesti Održane 2 radionice za primenu Evropske konvencije o predelu

Vesti

Održane 2 radionice za primenu Evropske konvencije o predelu

Slika EKP radionica

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u okviru pojekta "Unapređenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu na teritoriji Šumadije i Pomoravlja" su prezentovaale Evropsku konvencija o predelu, njenu primenu u Republici Srbiji, Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju predela, način procene njihovih značajnih i karakterističnih obeležja, Akcioni plan i projektne aktivnosti.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u okviru pojekta "Unapređenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu na teritoriji Šumadije i Pomoravlja"  su prezentovaale Evropsku konvencija o predelu, njenu primenu u Republici Srbiji, Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju predela, način procene njihovihznačajnih i karakterističnih obeležja, Akcioni plan i projektne aktivnosti

Radionice koje su se održale, 23.06. i 24.06.2015. godine u Hotelu Kragujevac i kolibi Grza kod Paraćina,  su bile namenjene okupljanju svih zainteresovanih institucija iz privatnog i javnog sektora, kao i organizacija civilnog društva  sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, kao i Republike Srbije, koji su bitni za implementaciju projektnih aktivnosti.

Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za primenu Evropske konvencije o predelu i aktivno učestvovali u diskusijama.