Početna O projektu

O projektu

Republika Srbija је 2011. godine ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu, obavezala se na prepoznavanje predela u zakonu i na taj način se pridružila grupi od 38 zemalja, koje je implementiraju. Osnovni cilj Evropske konvencije o predelu je zaštita, nega (održavanje) i planiranje predela kao i organizacija evrposke saradnje o pitanjima predela, a zakonski i strateški okviri, koji se odnose na ovu temu, se mogu prepoznati u sledećim dokumentima: Zakon o prostornom planu Republike Srbije 2011-2010 (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/10); Zakon o zaštiti prirode (Sl. Glasnik RS, br36/2009, 88/2010 i 91/2010); Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon) u članu 34; Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, u čl. 2.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije je 01.03.2015. godine zvanično započela realizaciju projekta pod nazivom  “Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu” nakon što je 2014. godine izrađen i usvojen Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju predela Republike Srbije, i način procene njihovih značajnih i karakterističnih obeležja.

Osnovni podaci o teritoriji:

Teritorija Šumadije i Pomoravlja se nalazi u središnjem delu Republike Srbije, između velikih reka Save i Dunava na severu, Velike Morave na istoku, Zapadne Morave na jugu i Kolubare na zapadu. Šumadiju i Pomoravlje čine manje predeone celine: Temnić, Levač, Gruža, Belica, Lepenica, Jasenica, Takovo, Kačer, Kosmaj, Beogradsko i Smederevsko podunavlje. 

Ukupna površina regiona jeste 5001km2, što čini 5,6% ukupne površine Republike Srbije. Na ovoj teritoriji, po poslednjem zvaničnom popisu, sprovedenom 2011. godine, živi ukupno 507844 stanovnika, pa je prosečna gustina naseljenosti 101 st/km2. Udeo populacije Šumadije i Pomoravlja u ukupnoj populaciji Republike Srbije jeste 7%. 

Region Šumadije i Pomoravlja u svom sastavu obuhvata dva okruga Šumadijski i Pomoravski. Šumadijski okrug čine grad Kragujevac i šest opština: Aranđelovac, Batočina, Lapovo, Knić, Rača i Topola. Ukupna površina Šumadijskog okruga je 2387 km2, od čega je 835 km2  teritorija Grada Kragujevca koji je ujedno i najveći grad čitavog regiona. Broj stanovnika Šumadijskog okruga je 293308 stanovnika, a prosečna gustina naseljenosti 123 st/km2.

Pomoravski okrug obuhvata čine grad Jagodina i pet opština: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija. Sa ukupno 2617km2 ukupne površine i 214536 stanovnika, Pomoravski okrug ima prosečnu gustinu naseljenosti od 82 st/km2.

Grad Kragujevac jeste najveći grad na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, a ujedno predstavlja i administrativni, privredni, kulturno-obrazovni i zdravstveni centar čitavog regiona Šumadije i Pomoravlja i centralne Srbije. Smešten je u središnjem delu Republike Srbije i regiona Šumadije i Pomoravlja na 140 km jugoistočno od Beograda.

Opšti cilj projekta:

Doprinos očuvanju i zaštiti predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja

Specifični cilj projekta:
Identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za  strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Konvencijom o predelu.

Aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta su:

 • Formiranje projektnog i ekspertskog tima za implementaciju
 • Identifikacija izvora podataka
 • Priprema podloga i tematskih karata - određivanje karakterističnih obeležja/atributa, priprema tematskih  karata, izdvajanje jedinica opisa predela (JOP), preklapanje JOP fizičkih karakteristikama sa kulturnim karakteristikama, izrada karata preliminarnih JOP i TKP, i opisivanje izdvojenih JOP  
 • Obrada prikupljenih podataka
 • Preliminarna identifikacija jedinica opisa predela, definisanje karte JOP i TKP
 • Prikupljanje podataka sa terena – terenske posete
 • Finalna valorizacija prikupljenih podataka i valorizacija stanja i osetljivosti 2 tipa predela
 • Odabir tipova predela za unos u bazu podataka
 • Unos podataka u bazu prostornih podataka - formiranje baze  podataka
 • Izrada web portala
 • Urađen promo video "Horizonti Šumaije i Pomoravlja" sa preko 300 fotografija lokaliteta
 • Organizovanje radionica i završne konferencije projekta

Projekat će poslužiti kao model za unapređenje kapaciteta drugih okruga u Republici Srbiji za primenu  Evropske konvencije o predelu, kako bi se po istom principu sprovele aktivnosti za identifikaciju predela.

Članovi tima ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS:

 • Biljana Filipović - Nacionalni koordinator - Šef odseka za međunarodnu saradnju i održivi razvoj
 • Biljana Jovanović Ilić - Šef sektora za planiranje i upravljanje projektima

Članovi ekspertskog i projektnog tima:

 • Prof.dr Jasminka Cvejić - nacionalni ekspert za primenu Evropske konvenciju o predelu u RS
 • Prof.dr Dragan Milovanović - ekspert za geologiju i geološko nasleđe
 • Dip. ing. Milan Milinović - GIS ekspert 
 • Prof. dr Marija Maksin - ekspert za prostorno planiranje
 • Stojanka Radulović - ekspert za predeonu ekologiju
 • Marko Grković - Zavod za zaštitu spomenika kulture, Kragujevac
 • Nenad Popović - Direktor, REDASP
 • Jasminka Luković Jagličić - Savetnik Direktora, REDASP
 • Dubravka Nikolić - Tehnički ekspert, REDASP
 • Marina Ćurčić - Finansijski menadžer, REDASP
 • Ana Mihajlović - Administrator, REDASP

Lokalni koordinatori i ljudi koji su pomogli u realizaciji projekta pri poseti terenu:

 • Zora Nedović - Opština Topola
 • Ljilja Todorović - Direktor turističke organizacije Opštine Topola
 • Dragana Antonijević - Opština Rača
 • Branko Milojević - Opština Ćuprija
 • Novak Novaković - Direktor muzeja "Horeum Margi", Opština Ćuprija
 •  Zoran Đorović - Opština Knić
 • Ana Novaković - Grad Kragujevac
 • Đorđe Milovanović - Istoričar umetnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Kragujevac
 • Ljubomir Dragojlović - Opština Aranđelovac
 • Jelena Despotović - REDASP
 • Ivana Đoređević - REDASP
 • Ksenija Holedner - REDASP
 • Đorđe Stanić - Opština Aranđelovac
 • Milena Radović - Opština Svilajnac
 • Marko Milosavljević - Opština Batočina
 • Vladimir Janković - Opština Paraćin
 • Srećko Stanković -  Opština Rekovac
 • Miodrag Mika Aleksić - Zavičajni muzej Jagodina, Opština Jagodina
 • Milovan Predojević - Kragujevac, Čumić
 • Bojan Stevanović - Opština Despotovac
 • Đuro Gvozdić - Direktor gazdinstva Srbija šume, Kragujevac