Početna Vesti Horizonti Šumadije i Pomoravlja - video

Vesti

Horizonti Šumadije i Pomoravlja - video

Slajder 1

Promo video projekta "Horizonti Šumadije i Pomoravlja" sadrži preko 300 odabranih fotografija, koje su napravljene u periodu od avgusta do novembra meseca 2015. godine. U toku projekta ekspertski tim je obišao 353 lokacija, u sledećem sastavu: prof. dr Jasminka Cvejić, nacionalni ekspert za primenu Evropske konvenciju o predelu u RS, vođa ekspertskog tima i koordintaor svih projektnih aktivnosti, prof. dr Dragan Milovanović, ekspert za geologiju i geološko nasleđe, dip. ing. Milan Milinović, GIS ekspert, dip.ing. Dubravka Nikolić, tehnički ekspert REDASP i lokalni koordinatori 13 opština Šumadije i Pomoravlja. Tom prilikom je napravljeno preko 6000 fotografija. Lokacije koje su obiđene se mogu videti na web portalu, u podsekciji "mapa" čekiranjem opcije "tačke sa terena", u gornjem levom uglu (legenda) .

Muzika: Bora Dugić;
Autor fotografija: prof. dr Dragan Milovanović.